قصه‌های طهران

/
شماره 30  ماهنامه «سرزمین‌من» ویژه‌نامه‌‌ای نفیس درباره تهران قدیم با عنوان «قصه‌های…