پرونده ی «پسا مدرنیسم»

arrows13228947thb

پسا مدرنبسم یکی از مفاهیمی بوده است که در  سال های اخیر بیشترین مباحث را در جامعه ما به همراه داشته است و آثار  بسیاری از  فیلسوفان و اندبشمندان این حوزه به ویژه فیلسوفان فرانسوی و در راس همه آنها فوکو، لیوتار، دولوز … به فارسی ترجمه شده است. در عین حال، پهور و رشد  این  حوزه از ابتدا مورد اعتراض بسیاری از  اندیشمندانی بود

پسا مدرنبسم یکی از مفاهیمی بوده است که در  سال های اخیر بیشترین مباحث را در جامعه ما به همراه داشته است و آثار  بسیاری از  فیلسوفان و اندبشمندان این حوزه به ویژه فیلسوفان فرانسوی و در راس همه آنها فوکو، لیوتار، دولوز … به فارسی ترجمه شده است. در عین حال، پهور و رشد  این  حوزه از ابتدا مورد اعتراض بسیاری از  اندیشمندانی بود  که معتقد بودند مسائل جامعه ما که هنوز در گذار به مدرنیته در مغعنای متعارف آن مشکل دارد، چندان ربطی به مباحث این فسبسوفان ندارد و بنابراین این رشد را ناشی از نوعی مدپرستی روشنفکرانه قلمداد کردند. بهر رو آنچه نمی توان انکار کرد، وجود مباحث گسترده ای در این زمینه است که دیر یا زود  بخش کوچک یا بزرگی از جامعه ما را نیز درگیر خود گرده یا خواهد گرد. انسان شنماسی و فرهنگ از همین رو پرونده «پسا مدرنیسم» را می گشاید. این پرونده بنا بر اصل متعارف در پرونده های ما از مظالب سایت و معرفی سایت های دیگر تشکیل شده و به تردیج افزایش می یابد.  

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *