فرهنگ امروز 7

3tZuU

هم‌زمان با یک سالگی نشریه فرهنگ امروز شماره هفتم این نشریه با آثاری از علی پایا، شاپور اعتماد، سیدجواد طباطبایی، شاهرخ حقیقی، فخرالدین عظیمی، مارک گازیوروسکی، عبدالله شهبازی و …روانه پیشخوان مطبوعات و کتابفروشی‌ها شد.

همزمان با یک سالگی نشریه فرهنگ امروز شماره هفتم این نشریه به مدیرمسئولی امیرابراهیم رسولی و سردبیری بهزاد جامه‌بزرگ منتشر شد. فرهنگ امروز به همین مناسبت از جمعی از اساتید در خصوص عملکرد یکساله خود نظرخواهی کرده است.عبدالکریم رشیدیان، منوچهر آشتیانی، نصرالله حکمت، سیاوش جمادی، حسینعلی نوذری، احمد بستانی، علی مرادخانی، فرهاد توحیدی، بهروز افخمی، موسی اکرمی، عبدالرحمان عالم و چند تن دیگر از اساتید در این نظرخواهی مشارکت کرده اند.

اما در بخش سرویس ها، سرویس اندیشه این شماره نشریه فرهنگ امروز با عنوان «فرانسوی‌ها در ایران» نگاهی دارد به تاثیر اندیشه فرانسوی بر فکر ایرانی و این که چرا این بسته فکری وارداتی بسیار زودتر از سایر اندیشه ها مورد توجه ایرانیان قرار گرفته است. در این پرونده نویسندگانی مثل ناصر فکوهی، شاهرخ حقیقی، حسن فتح‎زاده، عارف دانیالی، پویا ایمانی، یحیی شعبانی، محمدتقی قزلسفلی و … به تاثیر تفکر فرانسوی بر طیف‌های مختلف فکری ایران و همین طور نقش روشنفکران ایرانی در انتقال اندیشه فرانسوی به ایران می پردازند. در این پرونده بحث‌های جالبی از وضعیت فوکو، برگسون، انسان‌شناسی فرانسوی، دریدا، پست‌مدرنیسم فرانسوی و… در سپهر اندیشه ایرانی و همین طور مباحثی پیرامون ترجمه متون فرانسوی در ایران و بحث‌های تاریخی مربوط به حضور محصلین ایرانی در فرانسه صورت گرفته است.

6AmqS

پرونده تاریخ این شماره فرهنگ امروز موضوع تاریخ نگاری کودتای 28 مرداد 1332 را نشانه گرفته است و در آن نقدی بر تاریخنگاری پهلویستی از کودتای 28 مرداد داشته است. در این پرونده فخرالدین عظیمی، مارک گازیوروسکی، عبدالله شهبازی، محمدابراهیم فتاحی، مظفر شاهدی، عباس سلیمی نمین، منوچهر آشتیانی و… با ارائه آثاری در نقد این رویکرد خاص در تاریخ نگاری کودتا، پرونده ای متفاوت در باره تاریخ کودتا را به مناسبت فرارسیدن سالگرد آن رقم زده اند. برای این مهم ابتدا مقاله فخرالدین عظیمی در نقد کتاب ایران و سازمان سیا نوشته داریوش بایندر ترجمه شده و سپس مصاحبه ای با عظیمی به بهانه انتشار کتاب تاملی در نگرش سیاسی مصدق صورت گرفته است. عظیمی در این گفت و گو بر برخی از وجوه اندیشگی کارنامه سیاسی مصدق و پیوند آن با آرمان های مشروطیت تاکید کرده است. همچنین در این پرونده در مصاحبه ای با عبدالله شهبازی ابتدا نحله های مختلف تاریخ نگاری کودتا مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر مولفه های تاریخ نگاری پهلویست ها تاکید شده است. مصاحبه با مارک جی گازیوروسکی در خصوص تاثیر مرام سیاسی ریویزیونیست ها و همچنین ترجمه مقاله ای از او در رد ادعای سلطنت طلب ها در خصوص کودتا از دیگر مطالب این پرونده است. عباس سلیمی نمین هم در مصاحبه ای به چگونگی شکل گیری و تحول تاریخ نگاری سلطنت طلب ها اشاره کرده و بر این امر تاکید دارد که چگونه یک نزاع کاذب بعد از انقلاب باعت انحراف تاریخ نگاری کودتا شد. محمد ابراهیم فتاحی مترجم کتاب های آبراهامیان هم در یادداشتی به این مساله پرداخت که چگونه کتاب کودتای آبراهامیان نظریه های پیشین درباره کودتا را با چالش روبه رو کرد. کودتا به مثابه رستاخیز ملی به قلم  مظفر شاهدی و پوپولیسم دموکراسی خواه به قلم آیت وکیلیان از دیگر مطالب این پرونده است. خاطرات منوچهر آشتیانی از روزهای منتهی به کودتا که خود شاهد مستقیم آنها بود نیز از مطالب خواندنی این پرونده است.

اما بخش ویژه این شماره فرهنگ امروز اختصاص دارد به نقد سیدجواد طباطبایی بر ترجمه های دومین رساله درباره حکومت جان لاک که در آن به طور مفصل چهار ترجمه ای که در ایران صورت گرفته را مورد نقد قرار داده است.

F5AYm

با خون و استخوان عنوان پرونده سینمای این شماره فرهنگ امروز است که در آن به سینمای پدرو کاستا فیلم ساز پرتغالی پرداخته شده است. این پرونده که در نوع خود نخستین پرداخت به سینمای پدرو کاستا در نشریات فارسی زبان است، نشان می دهد که پدرو کاستا چه اهمیتی برای ما می تواند داشته باشد و اینکه چه رابطه ای هست میان عدالت و سینما. در این پرونده مقاله ای از ژاک رانسیر در خصوص سیاست پدرو کاستا، مقاله از خود کاستا و همچنین مصاحبه ای با او ترجمه شده است. مهدی ملک در یادداشتی با تاکید بر فیلم در اتاق وندا نشان داد که چگونه این فیلم مواجهه با یک امر نامتعین است. مطلب کاستا فراسوی نیک و بد مساله اخلاق در سینمای کاستا را بررسی کرده است و یادداشت بعدی هم این موضوع را بررسی کرده است که در سینمای کاستا مابین زیبایی شناسی و اخلاق چیست. آخرین مطلب این پرونده نیز به این مساله پرداخته که چگونه کاستا موفق شد در آثار خود تاریخ را روایت کند.

0NCEz

توسعه فقه نخ تسبیح سلسله پرونده های حوزه و دین پژوهی در ماهنامه فرهنگ امروز است پرونده حوزه شماره هفتم نشریه فرهنگ امروز پرسش هایی را در باب کارکردهای فقه الاجتماع مطرح کرد این که چرا نباید از فقه انتظار تئوری پردازی داشت؟ اصلا به فقه اجتماعی چه نیازی داریم؟ فقه فردی در مقابل فقه جمعی قرار می گیرد یا فقه اجتماعی؟ این پرونده تلاش کرد در چند مصاحبه کارکرد فقه را در مسایل روز پی بگیرد. برای نمونه محمدجواد فاضل در گفت و گویی به این مساله پرداخت که انتظار ما از فقه چه چیز باید باشد آیا فقه به تنهایی تمدن ساز است؟ مصاحبه با محمدعلی ایازی دیگر گفت و گویی بود که درباره تفاوت های رویکرد فقه فردی و اجتماعی به مسایل محیط زیست اظهار نظر کرد. علی نهاوندی نیز به بررسی ابعاد فقه رسانه پرداخته و صمصام الدین قوامی در یادداشتی به مساله مدیریت. همچنین خان محمدی نیز در مصاحبه ای درباره ضرورت تقویت رویکرد نظام سازانه در فقه اظهار نظر کرده است.

در بخش پیشخوان این شماره به بهانه انتشار کتاب آسیب شناسی نقادانه علوم انسانی و اجتماعی در ایران پرونده کوتاهی ترتیب داده شد. در این پرونده ابتدا مصاحبه ای مکتوب با نویسنده کتاب علی پایا به مناسبت انتشار این کتاب صورت گرفته است و در آن به وضع علم و تکنولوژی در غیاب علوم انسانی و اجتماعی پرداخته شده است. همچنین در همین راستا غلامرضا ذاکر صالحی در یادداشتی زمینه های نظری و فکری ایده علم بومی را بررسی کرده است. یادداشت دیگر این پرونده نگاهی دارد به جمع واقع گرایی و گفت و گوی انتقادی در پروژه فکری علی پایا.

در این بخش همچون همیشه به نقد کتب مهم حوزه اندیشه و معرفی تازه های کتاب انتشار یافته در یکی-دو ماه گذشته پرداخته شده است

بخش تجربه نگاری محصلین ایرانی در خارج از کشور  این شماره اختصاص دارد به نقل خاطرات شاپور اعتماد از دوران تحصیل در اروپا. در بخش گزارش نیز گفت و گویی با محسن ایمانی رییس کارگروه علوم تربیتی شورای تحول علوم انسانی صورت گرفته است. همچنین این بخش حاوی مطالبی به بهانه درگذشت پاتریشیا کرون اسلام شناس اروپایی و دو مورخ ایرانی خسرو شاکری و حافظ فرمانفرماییان است.

در بخش بولتن خارجی این شماره مقالاتی از آندریاس آرنت در این خصوص که کدام ویراست هگل باید خوانده شود و همچنین مقاله ای از برایان دیلون به بهانه انتشار ترجمه انگلیسی «چگونه رساله بنویسیم» امبرتو اکو  ترجمه شده است. مصاحبه آلن بدیو با هفته نامه ریگاردز و مقاله مایک واتسن دریاره آنتاگونیسم های سازنده لاکلائو از نظر رازمیگ کوچیان از دیگر مطالب بولتن خارجی این شماره فرهنگ امروز هستند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *