فروغی و کنفرانس صلح پاریس

11193361_1053390418022598_6410004616090739126_n
یادداشت های روزانۀ محمدعلی فروغی از سفر کنفرانس صلح پاریس (دسامبر 1918- اوت 1920)، به خواستاری ایرج افشار، به کوشش محمد افشین‌وفایی و پژمان فیروزبخش، تهران، گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار و انتشارات سخن ، 1394، 640 ص + 96 ص عکس، قیمت 65000 تومان.
یکی از منابع اصلی و دست اوّل مطالعۀ تاریخ، خاطرات رجال مؤثر سیاسی است و یادداشت روزانه بی‌شک اطمینان‌بخش‌ترین نوع خاطره‌نویسی است. کتاب حاضر یادداشت های روزانۀ محمدعلی فروغی ذکاءالملک (1256- آذر 1321) از بزرگترین رجال روشنفکر و عمل گرای برجستۀ ایران است.
این یادداشت ها از ایامی است که ذکاءالملک به سمت رئیس دیوان عالی تمیز در جزو هیئت اعزامی ایران برای راهیابی به کنفرانس صلح عازم پاریس شد. او در طول تقریباً دو سال (17 دسامبر 1918 تا 11 اوت 1920/ 25 آذر 1297 تا 20 مرداد 1299) اخبار و وقایع هر روز را یادداشت کرده و چون خود در مسیر جریان ها بوده و به جزئیات بسیاری ورود داشته، یادداشت هایش دربرگیرندۀ نکته‌های تازه و ناگفتۀ فراوان دربارۀ علل ناکامی ایران در راهیابی به کنفرانس صلح، داخل شدن ایران در مجمع ملل، روابط انگلیسی ها با وثوق‌الدوله، قرارداد نهم اوت 1919 و بعضی از رجال سیاسی ایران در آن روزگار است. جز این، چنانکه انتظار می‌رود، یادداشت های فروغی حاوی فواید فرهنگی و ادبی فراوانی نیز هست. این یادداشت ها نزدیک به صد سال نزد خانوادۀ فروغی محفوظ بوده و اکنون به همت گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار برای نخستین بار منتشر می‌شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *